درباره ما

درباره ما

 • نظر به اینکه ورزش‌های الکترونیک در بین اقشار مختلف جامعه به‌ویژه قشر جوان ،مشتاقان و طرفداران فراوانی دارد، فعالیت و گسترش این رشته نیازمند ساماندهی نیروها و تدوین برنامه‌های اجرایی جامع در سطوح مختلف می‌باشد.

  شرکت پرشین عصر هوشمند با توجه به اینکه ورزش های الکترونیکی طرفداران زیادی پیدا کرده و با توجه به رشد روز افزون آن تصمیم به برگزاری حرفه ای مسابقات با هدف ایجاد انگیزه برای بازیکنان در این خصوص کرده است

  مجموعه پرشین عصر هوشمند  با توجه به تجربه ها و  با اعتقاد به تلاش برای پیشرفت و مدیریت برای توسعه پایدار و باهدف مشارکت حرفه‌ای در زمینه‌ ساماندهی و گسترش حرفه‌ای ورزش‌های الکترونیک پایگاه تخصصی با نام اختصاری”persianbazi” در سال 1390 راه‌اندازی نمود.

  اهم فعالیت ما در این پایگاه: 

  • شناسایی تیم‌ها و ورزشکاران این رشته و پرورش استعداد آنان
  • برگزاری مسابقات مختلف در این زمینه
  • ارائه خدمات مرتبط با ورزش‌های الکترونیک
  • پرورش و رشد نیروهای متخصص جهت فعالیت روزافزون ورزش‌های الکترونیک